baner_strony

Projektowanie i zarządzanie termiczne

Przegrzanie (wzrost temperatury) zawsze było wrogiem stabilnej i niezawodnej pracy produktu.Gdy personel badawczo-rozwojowy zajmujący się zarządzaniem termicznym przeprowadza demonstrację i projektowanie produktów, musi dbać o potrzeby różnych podmiotów rynkowych i osiągnąć najlepszą równowagę między wskaźnikami wydajności a kompleksowymi kosztami.

Ponieważ na elementy elektroniczne zasadniczo wpływa parametr temperaturowy, taki jak szum termiczny rezystora, spadek napięcia złącza PN tranzystora pod wpływem wzrostu temperatury oraz niespójna wartość pojemności kondensatora w wysokich i niskich temperaturach .

Dzięki elastycznemu wykorzystaniu kamer termowizyjnych personel badawczo-rozwojowy może znacznie poprawić wydajność pracy we wszystkich aspektach projektowania rozpraszania ciepła.

Zarządzanie ciepłem

1. Szybko oceń obciążenie cieplne

Kamera termowizyjna może wizualnie zobrazować rozkład temperatury produktu, pomagając personelowi badawczo-rozwojowemu dokładnie ocenić rozkład termiczny, zlokalizować obszar o nadmiernym obciążeniu cieplnym i sprawić, by późniejszy projekt rozpraszania ciepła był bardziej ukierunkowany.

Jak pokazano na poniższym rysunku, im bardziej czerwony kolor, tym wyższa temperatura.

Przegrzanie1

▲ Płytka drukowana

2. Ocena i weryfikacja schematu odprowadzania ciepła

Na etapie projektowania będą różne schematy odprowadzania ciepła.Kamera termowizyjna może pomóc personelowi badawczo-rozwojowemu szybko i intuicyjnie ocenić różne schematy rozpraszania ciepła i określić drogę techniczną.

Na przykład umieszczenie dyskretnego źródła ciepła na dużym metalowym grzejniku spowoduje powstanie dużego gradientu temperatury, ponieważ ciepło jest powoli przenoszone przez aluminium do żeber (żeberek).

Personel badawczo-rozwojowy planuje wszczepić rurki cieplne w grzejnik, aby zmniejszyć grubość płyty grzejnika i powierzchnię grzejnika, zmniejszyć zależność od wymuszonej konwekcji, aby zmniejszyć hałas i zapewnić długoterminową stabilną pracę produktu.Kamera termowizyjna może być bardzo pomocna dla inżynierów w ocenie skuteczności programu

Przegrzanie2

Powyższe zdjęcie wyjaśnia:

► Moc źródła ciepła 150W;

►Zdjęcie po lewej: tradycyjny radiator aluminiowy, długość 30,5 cm, grubość podstawy 1,5 cm, waga 4,4 kg, można stwierdzić, że ciepło jest rozpraszane stopniowo ze źródłem ciepła w środku;

►Prawy obraz: radiator po wszczepieniu 5 rurek cieplnych, długość 25,4 cm, grubość podstawy 0,7 cm, a waga 2,9 kg.

W porównaniu z tradycyjnym radiatorem materiał jest mniejszy o 34%.Można stwierdzić, że rura cieplna może odprowadzać ciepło izotermicznie i temperaturę grzejnika. Rozkład jest równomierny i okazuje się, że do przewodzenia ciepła potrzebne są tylko 3 rurki cieplne, co może jeszcze bardziej obniżyć koszty.

Ponadto personel badawczo-rozwojowy musi zaprojektować układ i kontakt źródła ciepła i grzejnika z rurką cieplną.Za pomocą kamer termowizyjnych na podczerwień personel badawczo-rozwojowy odkrył, że źródło ciepła i grzejnik mogą wykorzystywać rury cieplne do realizacji izolacji i transmisji ciepła, co sprawia, że ​​projekt produktu jest bardziej elastyczny.

Przegrzanie3

Powyższe zdjęcie wyjaśnia:

► Moc źródła ciepła 30W;

►Rysunek po lewej: źródło ciepła styka się bezpośrednio z tradycyjnym radiatorem, a temperatura radiatora wykazuje oczywisty rozkład gradientu temperatury;

►Rysunek po prawej: źródło ciepła izoluje ciepło od radiatora przez rurkę cieplną.Można stwierdzić, że rurka cieplna przenosi ciepło izotermicznie, a temperatura radiatora rozkłada się równomiernie;temperatura na drugim końcu radiatora jest o 0,5°C wyższa niż na bliższym końcu, ponieważ radiator podgrzewa otaczające powietrze. Powietrze unosi się, gromadzi i ogrzewa dalszy koniec grzejnika;

► Personel badawczo-rozwojowy może dalej optymalizować projekt pod względem liczby, rozmiaru, lokalizacji i rozmieszczenia rurek cieplnych.


Czas postu: 29-12-2021